ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2012

1. Τα νέα τεκμήρια και η έκτακτη εισφορά στα ΙΧ... 2011-2012...
Τα νέα τεκμήρια και η έκτακτη εισφορά στα IX
Kυβικά
Τεκμήριο 2011
Έκτακτη εισφορά 2011
Τεκμήριο 2012
1.200
3.000
0
4000
1.300
3.300
0
4600
1.400
3600
0
5.200
1.500
3.900
0
5.800
1.600
4.200
0
6.400
1.700
4.500
0
7.000
1.800
4.800
0
7.600
1.900
5.100
0
8.200
2.000
5.400
270
8.800
2.100
5.900
280
9.700
2.200
6.400
320
10.600
2.300
6.900
345
11.500
2.400
7.400
370
12.400
2.500
7.900
395
13.300
2.600
8.400
420
14.200
2.700
8.900
445
15.100
2.800
9.400
470
16.000
2.900
9.900
495
16.900
3.000
10.400
520
17.800
3.100
11.100
555
19.000
3.200
11.800
590
20.200
3.300
12.500
625
21.400
3.400
13.200
660
22.600
3.500
13.900
695
23.800
3.600
14.600
730
25.000
3.700
15.300
765
26.200
3.800
16.000
800
27.400
3.900
16.700
835
28.600
4.000
17.400
870
29.800
4.100
18.100
905
30.000
4.200
18.800
940
31.200
4.300
19.500
975
32.400
4.400
20.200
1.010
33.600
4.500
20.900
1.045
34.800
4.600
21.600
1.080
36.000
4.700
22.300
1.115
37.200
4.800
23.000
1.150
38.400
4.900
23.700
1.185
39.600
5.000
24.400
1.220
40.800
5.100
25.100
1.255
42.000
5.200
25.800
1.290
43.200
5.300
26.500
1.325
44.400
5.400
27.200
1.360
45.600
5.500
27.900
1.395
46.800
5.600
28.600
1.430
48.000
5.700
29.300
1.465
49.200
5.800
30.000
1.500
50.400
5.900
30.700
1.535
51.600
6.000
31.400
1.570
52.800
Tα τεκμήρια ισχύουν για αυτοκίνητα ηλικίας έως 5 ετών. Για αυτοκίνητα ηλικίας 6-10 ετών υπάρχει μείωση 30%. Στα αυτοκίνητα άνω των 10 ετών δεν επιβάλλεται έκτακτη εισφορά.


2. Τέλη κυκλοφορίας 2012... 
TEΛH KYKΛOΦOPIAΣ 2012
Οχήματα με ημερομηνία ταξινόμησης έως 31/10/2010
Kυβικά
2011
2012 (+10%)
Διαφ. ευρώ
Έως 300 κ.εκ.
20 €
22
2
Aπό 301 έως 785 κ.εκ.
50
55
5
Aπό 786 έως 1.071 κ.εκ.
110
121
11
Aπό 1.072 έως 1.357 κ.εκ.
120
132
12
Aπό 1.358 έως 1.548 κ.εκ.
220
242
22
Aπό 1.549 έως 1.738 κ.εκ.
240
264
24
Aπό 1.739 έως 1.928 κ.εκ.
270
297
27
Aπό 1.929 έως 2.357 κ.εκ.
600
660
60
Aπό 2.358 έως 3.000 κ.εκ.
800
880
80
Aπό 3.001 έως 4.000 κ.εκ.
1.000
1.100
100
Aπό 4.001 και άνω
1.200
1.320
120